Skip links

Arne Jensen AB

Steget före

Satsa på ett professionellt underhållsarbete som ger ett säkert fjärrvärmenät med optimal funktion.

Stora kostnader

Små vattenläckage eller luftläckage kan ge upphov till stora kostnader

20 års erfarenhet

De senaste 21 åren har cirka 7000 läckage lokaliserats i olika vatten- och värmesystem.