Läcksökning på alla typer av trycksatta system

Vi har i mer än 20 års tid arbetat med att söka och lokalisera läckage på olika typer av trycksatta ledningar. De senaste 21 åren har cirka 7000 läckage lokaliserats i olika vatten- och värmesystem med bl.a. termografering. Bland våra uppdragsgivare finns energiverk, kommuner, bostadsföretag, försäkringsbolag, bostadrättsföreningar, rörentreprenörer m.m. Våra metoder är direkt kostnadsbesparande. Eventuella vattenläckor eller luftläckage kan hittas innan energi– och vattenförlusterna blir alltför stora.

Allt från fjärrvärmeanläggningar som förser hela städer med energi till enskilda fastigheter. Med våra metoder och erfarenher hjälper vi er snabbt att komma tillrätta med era problem.

Små vattenläckage eller luftläckage kan ge upphov till stora kostnader

I många fall är en vattenläcka dold i den förbrukning som anses normal på kallvattnet.

Innan ni river väggar, golv eller byter ut ledningar låt oss lokalisera läckorna. Minskar risken för onödiga kostnader och felaktiga åtgärder. Alltför ofta blir vi ombedda att hjälpa till när någon form av åtgärd redan utförts. Fel ledning eller fel system har lagats och orsaken till läckaget har inte utretts.

Arne Jensen AB Box 101 191 22 Sollentuna Tel: 08-92 81 00 Fax: 08-631 01 28 info@jensenab.se