Vi söker en teknisk konsult – läcksökning

JENSEN LÄCKSÖKNING

Steget före

Satsa på ett professionellt underhållsarbete som ger ett säkert fjärrvärmenät med optimal funktion.

Minska utgifterna

Små vattenläckage eller luftläckage kan ge upphov till stora kostnader.

35 års erfarenhet

Sedan 1983 har cirka 7000 läckage lokaliserats i olika vatten- och värmesystem.

Vi samarbetar med

Sinfra Vinnova