Delta-t® – Statuskontroll av fjärrvärmeledningar

Att använda Delta-t® som underhållsmetod innebär att man åtgärdar potentiella fel innan de har uppstått. Arne Jensen AB har utvecklat en metod som prövats och verifierats under fem år i fält.

Sedan ett antal år utförs mätningarna på fullt kommersiell bas. Delta-t® är en akustisk metod som mäter stålrörens hållfasthet. Hållfastheten bestäms av graden av korrosion och slitage på rören. Mätningar med Delta-t® ger ett statistiskt beslutsunderlag när en rörsektion bör bytas ut.
Dessa mätningar kan göras med viss periodicitet (t ex var tredje år) eller på kritiska nätdelar – kontinuerligt, on-line med Delta-t on-line. Delta-t® on-line mäter, spelar in ljud ler och skickar dem för analys. Kunden får tillgång till denna underhållsstatistik samt givetvis också varningssignaler när en rörsektion bör bytas ut, för att undvika brott och haveri.

Fördelar

  • Minimera risken för oförutsedda större avbrott och läckage, genom periodisk eller kontinuerlig tillståndsbedömning av kritiska fjärrvärmerör

  • Utnyttja den maximala livslängden på varje sektion fjärrvärmerör, genom avancerad tillståndsanalys
  • Planera det förebyggande underhållet

Delta-t® för fjärrvärmeledningar

Läckage i fjärrvärmeledningar är ett stort problem då de inträffar och kan få stora konsekvenser för platserna där de inträffar. Med hjälp av Delta-t® och ersättning av ledningar med låghållfasthet kan dessa problem förebyggas. Delta-t® bör därför ses som en investering som kan hjälpa er att undvika stora ekonomiska åtgärder till följd av ett eventuellt läckage i en fjärrvärmeledning.

Ta kontakt med oss idag för att få mer information om Delta-t® och hur det fungerar. Utöver att förhindra ett eventuellt läckage ser Delta-t® också till att varje del av ledningarna får leva sin maximala livslängd och inte ersättas i onödan. Detta bidrar i sin tur också till ökad kostnadseffektivitet. Delta-t® underlättar helt enkelt arbetet med fjärrvärmeledningar. Ni slipper oförutsedda händelser och ersättning av dyrt material då det inte behövs. Det underlättar också den ekonomiska planeringen då inget underhåll kommer utan förvarning. Vi finns i Stockholmsområdet och hjälper er med Delta-t® idag!