Förebyggande underhåll

Ta hand om ditt fjärrvärmenät med Jensen Predictive Maintenance (JPM) – effektiv skötsel av fjärrvärme-, fjärrkyla- och vattendistribution.

Prediktiva underhållsmetoder innebär att man åtgärdar potentiella fel innan de har uppstått. Arne Jensen AB erbjuder en portfölj av produkter och tjänster inom paraplyn Jensen Predictive Maintenance (JPM).

  • Statuskontroll Delta-t®
  • SAB (Smart Active Box), stationära och mobila lösningar

  • Rondering

  • Tillståndsövervakning

  • Skräddarsydda lösningar

Ultraljudsmätning av godstjocklek.

Akustisk tillståndsövervakning.