Är du vår nya kollega?

Vår mätplattform SAB, för datadriven prediktiv tillståndsanalys av fjärrvärmeledningar och andra trycksatta system är i drift, vilket betyder att vi kan finna svagheter i ledningarna innan läckor uppstår. Gamla ledningar kan användas mycket längre och paradoxalt blir läckorna färre.

Servicetekniker

Vi söker servicetekniker, med gymnasium eller högskolekompetens som gillar både felsökning och rådgivning i fält på fjärrvärmeledningar och dataanalysarbete på vårt kontor i Sollentuna.

Utvecklingsingenjörer

Vi söker också utvecklingsingenjörer med civilingenjörskompetens eller motsvarande som är intresserade av att utveckla vår mätmetodik och kunderbjudande.

Vi använder IoT-hårdvaruplattform, akustiska modeller med mycket databasanalys och python-programmering.

Radikal innovation och en spännande framtid tycker vi!

Nyfiken? Ring eller maila Vd Paavo Persaud, 070-645 34 59 alt. info@jensenab.se.