Läcksökning på alla typer av trycksatta system

Vi kan hjälpa er med alla typer av läckor på värme- och vattensystem. Boka genomgång, översyn samt läcksökning på din energianläggning.

En läcksökning bör göras så fort som möjligt då ju längre man väntar, desto större blir skadan och kostnaden för att åtgärda den. Hör av dig idag så tar vi hand om att hitta en eventuell fjärrvärmeläcka. Genom att använda oss av era skilda metoder för att lokalisera läckage, som exempelvis lyssning, korrelation, spårgas, UV-belysning och termografering lokaliserar vi läckor på fjärrvärmeanläggningar, sekundära värmesystem och enstaka fastigheter.

Läckor i värmesystem är något vi alla gärna slipper. De orsakar ofta stor skada som kan kosta mycket pengar att åtgärda. Men många läckor orsakar större skada än vad de egentligen behöver och med hjälp av vår läcksökning behöver det inte bli fallet. Tack vare våra många olika sökningsmetoder hittar vi snabbt en eventuell läcka, utan att behöva sätta igång massa kringarbete i form av grävning och liknande. Ta kontakt med oss idag för mer information!

Läcksökningsmetoder

 • Korrelation
  Snabb och säker metod för lokalisering av läckan
  Genom att placera ut två lyssnare, en på var sida om läckan på ledningen och jämföra ljudet i lyssnings- punkterna kan man lokalisera var på en ledning läckan finns.

 • Lyssning
  Lokaliserar läckan snabbt
  Säker metod för många typer av läckor. En läcka orsakar ett tryckfall i ledningen vilket skapar ljud i vattnet. Vi kan sedan med hjälp av en lyssnare tolka resultatet av de ljud som bildas och på så sätt snabbt hitta läckan.

 • Spårgas
  Hittar små läckor
  Systemet fylls med gas. Därefter letar man sig fram med en mycket känslig detektor som reagerar på spår- gasen som tränger ut ur läckan.

 • UV-Belysning
  Hittar små läckage. Bra vid kontroll av täthet.
  Metoden kan användas vid normal drift
  Vattnet färgas in med Pyranin. Därefter använder vi en UV-lampa. På så sätt hittas mycket små läckor där vattnet förångats. Pyraninet kristalliseras på plats.

Våra olika metoder är enkla och effektiva. Om du plötsligt upptäcker tecken på att en läcka i ditt system har inträffat, ta kontakt med oss så sätter vi igång med att hitta den. Efter att en eventuell läcka hittats kan den snabbt åtgärdas så att potentiella skador kan minimeras. Med vår kunskap och expertis inom området för läcksökning kan ni vara säkra på att vi hittar läckan. Tack vare våra många olika metoder har vi också många olika tillvägagångssätt, vilket är något som borgar för att snabbt och effektivt arbetsutförande när det gäller som mest.