Termografering av fjärrvärmeledningar

Det finns många anledningar till att en byggnads energibehov höjs. Det kan till exempel handla om läckande fjärrvärmerör som betyder stora kostnader för fjärrvärmeverken. Kostnader som visar sig både i form av reparationskostnader och förluster av uppvärmt och bearbetat vatten. Att kontrollera sitt fjärrvärmenät med värmekamera är en enkel åtgärd som sparar både tid och pengar.

Varför borde man använda sig av termografering?

Termografering har många fördelar och att termografera sitt fjärrvärmenät betyder att man med hjälp av en värmekamera skannar av nätet från marken. Kontrollerna görs med fördel under natten då det är lugnare, både trafik- och vädermässigt, för att få så korrekta resultat som möjligt. Utifrån vad termograferingen visar kan du sedan planera och förutse eventuellt underhåll, effektivisera systemet, förutsäga eventuella problempartier som i framtiden kan komma att kosta pengar och så vidare. Sammanfattningsvis kan man säga att termografering av fjärrvärmeledningar ett effektivt och enkelt sätt att spara såväl pengar som arbetstid.

Fördelar

  • Planera underhållet
  • Öka livslängden på nätet

  • Kostnadsbesparande

  • Statuskontroll av nätet

  • Minska energiförluster

  • Upptäck små läckor innan de kostar stora pengar
  • Lokalisera vattenläckage
  • Ledningslokalisering

Bilden visar ett exempel på hur termografering av fjärrvärmeledningar fungerar och vad resultaten kan visa.

Värmebilden visar var det finns temperaturskillnader som kan tyda på att uppvärmt vatten spridit sig i isoleringen och/eller i marken på grund av en eventuell läcka.

Detta betyder alltså i sin tur att det här kan finnas ett problem som måste åtgärdas. Tack vare att denna metod ger så pass precisa resultat kan man med hjälp av termografering snabbt lokalisera en liten läcka och på så vis hindra att den blir större och skapar ännu mer skada, som i sin tur kostar ännu mer att åtgärda. Att använda sig av termografering är alltså en god, förebyggande åtgärd – såväl driftmässigt som ekonomiskt.

Eftersom värmebilden ger en så tydlig lokalisering av läckan är den en ovärderlig tillgång när man ska gräva. Förutom att lokalisera felen kan värmebilderna användas till att klassificera fel så att vi kan prioritera vilket fel som skall åtgärdas först. Dessutom innebär termografering en effektivisering av energibruk, vilket i längden gagnar såväl dig som miljön.